Heste-assisteret-terapi er ikke kun ridning, men lige så meget omgangen med heste. Hesten er et unikt redskab til at afhjælpe psykiske og mentale ubalancer hos både børn og voksne. Hesten medvirker til at skabe kontakt til egne følelser, indre styrker og uudnyttede ressourcer, og på den måde hjælpe til at styrke og opbygge selvværd, selvtillid og tillid til andre mennesker. Det er absolut ikke en betingelse, at man har kendskab til heste i forvejen.

Vi tilbyder forløb for børn og voksne, der ...

  • af den en eller anden grund har manglende selvværd eller selvtillid.
  • har manglende kropsfornemmelse eller sansemæssig berøringsangst.
  • har et behov for bare at komme lidt ud, uden at der stilles krav.
  • har stress, angst eller depression.
  • har spiseforstyrrelser eller andre livstruende forstyrrelser.
  • har været eller er udsat for mobning.
  • har behov for en hobby eller fritidsaktivitet, hvor aktiviteten er særligt tilrettelagt ud fra en pædagogisk tilgang.